McDonnell Genome Institute

Washington University

Transcript

lnc-ZNF486-13:1

Chromosome

chr19

Gene Name

lnc-ZNF486-13

Start

20257794

CPC Label

coding

End

20259209

Cancer

CCRC

Strand

+

Peptide

ILLTEPLMNPTK

Modified Peptide

n[230]ILLTEPLMNPTK

Peptide Length

12

ORF Length

291

Open Reading Frame (ORF)

LVGRSIIISTTKVGNIEIKDLMVGDEASELRSMLEVNYPMENGIVRNWDDTKHLWDYTFGPEKPNIDTRNCKILLTEPLMNPTKNREKMVEVMFETYQFSGVYVAIQAVLTLYARGLLTAVVVDSGDGVTHIYPVLEGFSLPHLTRRLDIAGRDITRYLIKLLLLQGYTFNHSADFETVRMIKEKLCYVGYNIVQEQKLALETTVLVESYTLPDGGIIKVGGERFETPEALFQPHLINVEGVGVAELLFNTIQAADIDTRSEFYKHIVLSGGSTMYPGLSSRLKRELKQLY

Conservation Score

1

PhyloCSF Frame 1

0

No. of Spectra

25

CPC Coding Probability

0.603218

PhyloCSF Frame 2 

0

CNTI Index

coding

Max Probability

0.993

PhyloCSF Frame 3

0

CNTI Score

0.698242646