McDonnell Genome Institute

Washington University

CircRNA

chr7|135615915|135630470|+|NUP205|ENST00000285968.10

Cancer

Type of Peptide

EOGC

junction_peptide

Highest Probability Peptide Matching Spectra

No. of Spectra

0.9344

11

No. of Amino Acids from 5' Exons

No. of Amino Acids from 3' Exons

22

4

Peptide

AALPEYEISMLNQMSWLMKTASIELR

Amino Acids from 5' Exons

NMKYLCTRCHGLKLPQSGPLIVSGHIPRGSYTSYWMTCQNHTQ,INIYAEPDVMAYENCLNRAKGNLSESSAVTYPEAPTPLTGHASETIL,YEISMLNQMSWLMKTASIELRVTSLNRQRSHTQRLLHLLLDDMPVKPYS

Amino Acids from 3' Exons

VLQFLISHSDTIQAILRCQDVSAGSLQELALLTGIISKAALP,YCSFLFHILIPYKQFCAVRMLVLGLCRNWLCQELVKQHFL,IAVSYFTFYHTSNSALSGCCWVFAGIGSADRNYKSSTS