McDonnell Genome Institute

Washington University

CircRNA

chr18|31864626|31874704|-|TRAPPC8|ENST00000283351.8

Cancer

Type of Peptide

LUAD

junction_peptide

Highest Probability Peptide Matching Spectra

No. of Spectra

0.9918

1

No. of Amino Acids from 5' Exons

No. of Amino Acids from 3' Exons

12

2

Peptide

LDPIITEEMPLLEK

Amino Acids from 5' Exons

ENIPVCQSEGSRIKFKVLDLTTQKKRKHLLNMALIDVIPSQKKCHCW,KIFLEYVSPREAGFRNSRSSTQHKRRENICIWPSTFRSHNHRRNATVG,KYSLSMSVRGKQDLEIQGPRLNNTKEEKTSVKYGPDRRLDPIITEEMPLLE

Amino Acids from 3' Exons

KKHALRCYCQAMQVYKGKGWSLAEDHINFTIGRQSYTLRQLDNAVSAFRHILINESKQSAAQQGAFLREYLYVYK,KSMLYAVIVKPCKFTKEKAGLLQRITLISLLGASPILLDSWIMLCLLLGIFLMKVNNLLLNRGLSSENIFMFT,KACFTLLLSSHASLQRKRLVSCRGSHFHYWAPVLYSTAGCCVCFAYSNKTICCSTGGFPQRISLCLQ