McDonnell Genome Institute

Washington University

CircRNA

chr15|42651015|42663917|+|STARD9|ENST00000564158.5

Cancer

Type of Peptide

EOGC

noncanonical_peptide

Highest Probability Peptide Matching Spectra

No. of Spectra

0.9121

14

No. of Amino Acids from 5' Exons

No. of Amino Acids from 3' Exons

0

11

Peptide

TIMVASEWDAR

Amino Acids from 5' Exons

VYLNMLPIISKSNSWRRELQT,FISTCSYQLASNPTLGGGNCKQ,LSQHVVTNYKQVIQLLEEGIAN

Amino Acids from 3' Exons

RKSRSQLLGPHCRSQYQQVPCDSRNCHLHLRYFLIDNGSGRESSENNSCFHFVAIGTQGSFGYLLVWGMKSYLSLVLENAVLLPSFLKEGSLKNYVTQTFHIVSLKSLGIPKISYCMQKGLGNMILKSVFSNHCFVLIYLLHNSFFLPFSFFIFAQNSQVFSSCQSLNSSVSNGGDSGILSSPSGTSSGGAPSRRQSYIPYRDSVLTWLLKDSLGGNSKTIMVASEWDARAGPVLGLVLYLRERAMAPVSGMPELDLCWDWYSISEKGPWPQVGCQSWICVGTGTLSQRKGHDHLGFSFHQGSYTAWAVVTRQVIKSWDGWAGMFLNFLLLPQRCLLHTLATVRPAHDMHPVPKTLSTSHEM,ERADPSYCKDRIAEGANINKSLVTLGIVISTLGIFIMGVGGRVRKITHVFILSQGRHRVPFDKVTFWFGAKVDICPWFSRMLSYYHHFSKRGVKIMLKHSISVSLEYLKYPIVCRRDEIYLSLCSPTIVLFYICFIIPSFFHFLFSSFKPRTPKFSAAARASTAQSAMVVTVGSLALLLGPAVEGHPPEGSLISHTETLCPGCRTALEATLKPSWLPVSGMPELDLCWDWYSISEKGPWPQVGCQSWICVGTGTLSQRKGHGPSEWDARAGSVLGLVLYLRERAMTTVSHFIRGLIQHGQQGKLRAGMDGLACFTFSFYLSGVSCTHLQDHEHTEICIQCQKHYQQATSK,KEQIPVTVRTALLKEPISTSPLLELSSPPVFSDRWEWEGEFGKLMFSFCRNRVDTGFLLIRLPSGLGHEKLIFVLGFRVECCPTTIISQRGESKKLCDSNIPYRESKVFRNTNILLYAEGIRKYDTVCVLQPLFCFNIFASFLLSSIFFFHLLSPELPSFQQLPEPQQLSQQWWQWDPLSFWDQQWRGTLPKAVLYPIPRLCVDLAAEGQPWRQLNHHGCQVGCQSWTCVGTGTLSQRKGHGPSEWDARAGSVLGLVLYLRERAMAPVSGMPELDLCWDWYSISEKGPPPRFLISSGVLYSMGSSNKASDELGWMGWHVFKLSPSTSAVSPAHTSYSETMSTLRYASSAKNIINKPRVNE